Gamla Prästgårdens Föreningar

Skärgårdens pärla

Gamla Prästgårdens Samfällighetsförening

Adress:
Gamla Prästgårdens Samfällighetsförening
Box 11, 139 02 Djurhamn

E-postadress: info@gamlaprastgarden.com

Verksamhet:
Handhar alla frågor angående vägar och tillhörande parkeringar inom 
Fjällsvik 3:1.
 

Medlemskap:
Obligatorisk för samtliga fastighetsägare inom samfällighetsområdet.

Fastighetskarta:
Kartan fungerar lite olika beroende på hur din webbläsare är inställd. Normalt
skall du först få upp en översiktskarta som du klickar på för att få den förstorad. Sedan navigerar du upp-ner och höger-vänster på kartan på vanligt sätt.

Karta över fastigheter inom Samfälligheten  

Vägar:

Karta över Samfällighetens vägnät.