Släpkärra att låna.

 
Gamla Prästgårdens Fastighetsförening har inköpt en släpkärra som, utan kostnad, kan användas av markägarföreningarnas medlemmar, även av Fjällsviks medlemmar

Innermåtten på flaket är ca 2,50 x 1,48 meter

För att låna släpkärran kontaktar du Åsa Ahlgren på 0767907575 eller e-post
asaahlgren@tele2.se så får du information om var du hämtar och lämnar kärran samt nycklar till lås osv.


Gamla Prästgårdens Fastighetsförening
Styrelsen