Hör gärna av dig!

Det enklaste sättet att nå oss är via någon av nedanstående representanter för GPF.

 

  • Styrelseordförande:  e-mail: gpf.ordforande@gmail.com  Tel:
  • Hamnkapten: Vakant. e-mail:    Tel: