Gamla Prästgårdens Fastighetsförening (med båtsektion)  

Adress:
Gamla Prästgårdens Fastighetsförening
Box 11, 139 02 Djurhamn

E-postadress:
 gpf.ordforande@gmail.com

Postgirokonto 73 25 62 - 4

Verksamhet:
Administrerar, som 50% markägare tillsammans med Fjällsviks Fastighetsägareförening, grönområdet Fjällsvik 3:1. 
 För karta se Grönområdet.

Båtsektionen administrerar dessutom föreningens badplatser, bryggor och vinteruppläggningsplats. Föreningens "huvud" brygga ligger här i norra delen av Kuggmaren.

Medlemskap:
Frivilligt men endast f ör medlemmar inom Gamla Prästgårdens samfällighetsområde som inte är medlemmar i Fjällsviks Fastighetsägareförening.

Röjningsdagar:
Röjningsdagarna utgör en del av vård, underhåll och förbättring av våra grönområden.
 Föreningens röjningsdagar kallas till separat, efter behov, två gånger om året (vanligen vår och höst).