Transportvagnar.

För transport av packning mellan din bils parkering utanför Skarpöbommen och båt har vi  två vagnar uppställda vid bryggan i Norra Kuggmaren, för att låsa upp och få tillgång till dessa använder du kod: 1096 på hänglåsen.

Vänligen ställ tillbaka vagnarna då du är klar.