Platsfördelning i Norra Kuggmaren 2019

 


 


Plats

Hyresgäst

1

Oscar Pripp

2

Södergren Agneta&Sam

3

Under uthyrning

4

Nyström Pär

5

Gustavsson Kirsti

6

Under uthyrning

7

Under uthyrning

8

Under uthyrning

9

Charlotta Pettersson

10

Kregert Leif

11

Under uthyrning

12

Under uthyrning

13

Sundström Lotta (2)

14

Josefsson Anton

15

Mo Grudd

16

Löwenfeldt  Elisabeth   & Per

17

Roger Lobergh

18

Ahlgren Åsa (2)

19

Under uthyrning

20

Under uthyrning

21

Åström Jessica

22

Frerot Södergren Elisabet

23

Engström Lars

24

Holte Sven

25

Under uthyrning

26

Under uthyrning

27

Sundström Lotta

28

Sjödahl Essén Eva

29

Under uthyrning

30

Under uthyrning

31

Vosgerau Carla & Werner

32

Brukroken Sebastian & Schmidt Elaine

33

Atterby Adam

34

Under uthyrning

35

Öhman Johan & Helmer Anna

36

Lars Westman

37

Berggren Håkan & Dahlén Inger

38

Päivärinta Inga-Lill & Inga

39

Brolin Tomas & Elisabet Björnfot

40

Under uthyrning

41

Ahlgren Åsa

42

Pripp Oscar

43

Leif Andersson

44

Siren Per & Kerstin