Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings / Båtsektion  

Verksamheter:

Allmänt.
Gamla Prästgårdens Fastighetsförening med båtsektion
är en ideell förening utan någon avlönad personal. Allt arbete i GPF och i båtsektionen sker utan någon ersättning till vare sig styrelsemedlemmar och/eller funktionärer.

Nedan följer information om Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions brygga i norra Kuggmaren.


Bryggan:

Gamla Prästgårdens Fastighetsförening handhar och administrerar båtsektionens brygga, som ligger i norra delen av Kuggmaren.
      

Vinteruppläggningsplatsen:
GPF förvaltar den av föreningen arrenderade marken och ladan som ligger vid Ladviken i Kuggmaren och som används för vinterförvaring av båtar.
 

 

Medlemskap:
Endast för medlemmar inom Gamla Prästgårdens samfällighetsområde som inte är medlemmar i Fjällsviks Fastighetsägareförening. 

 

Hamnkaptener:

Hamnkapten
xxx
xxx
xxx